PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 

 
 
 
 

Ponuka štúdia

Kalendár udalostí

 

10 dôvodov prečo študovať na PEVŠ

1. Kvalitné 3-stupňové štúdium na 5 fakultách v 20 akreditovaných programoch.

2. Praktická orientácia – vysoký podiel prednášajúcich odborníkov z praxe, atraktívna výučba vo svetových jazykoch, pripravenosť uplatniť sa na trhu práce.

3. Moderné učebné metódy, individuálny prístup k študentom.

4. Štúdium v zahraničí – aktívna spolupráca so 60 vysokými školami v rámci programu Erasmus+ a 20 bilaterálnych partnerstiev v krajinách mimo EÚ.

5. Pravidelná účasť a vysoká úspešnosť študentov na študentských súťažiach doma aj v zahraničí.

6. Medziodborové štúdium – možnosť súbežného finančne zvýhodneného štúdia na viacerých fakultách.

7. Štipendijný program a variabilnosť platieb za štúdium – mesačné a semestrálne splátky

8. Moderné priestory, kvalitné technické vybavenie, ľahko dostupná študijná literatúra.

9. Bohatý študentský život, aktívna podpora kultúry a športu, dobré kontakty do budúcnosti.

10. Rigorózne, habilitačné, inauguračné konanie, celoživotné vzdelávanie.

Celoštátna konferencia rieši aktuálne problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní

17.03.2017
Záujem o konferenciu, ktorú organizuje Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, prejavilo viac ako 100 odborníkov zo Slovenska a z Českej republiky
 

Andrej Kiska vymenoval nášho nového rektora, je ním uznávaný profesor Stern

16.03.2017
Popredný ekonóm a pedagóg, prof. Ing. Dr.h.c. Juraj Stern PhD., sa stal novým rektorom Paneurópskej vysokej školy
 

Druhé kolo podávania prihlášok prebieha do konca apríla

03.03.2017
Prihlášky si môžete podávať do 30.4.2017 na všetky fakulty našej školy pre bakalársky aj magisterský stupeň štúdia
 

ERASMUS+ prihlasovanie spustené!

23.02.2017
Deadline na zaslanie prihlášky je 5.marec 2017
 

Kariérny deň - pozvánka

22.03.2017
5.4.2017 / 14:00-15:00 hod./ ATRIUM
 

Celoštátna konferencia rieši aktuálne problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní

17.03.2017
Záujem o konferenciu, ktorú organizuje Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, prejavilo viac ako 100 odborníkov zo Slovenska a z Českej republiky
 

Obhajoby diplomových prác

17.03.2017
Ústav súkromného práva
 

Využite možnosť finančne ohodnotenej stáže v IBM

08.03.2017
Spoločnosť IBM ponúka možnosť práce na skrátený úväzok v odbore účtovníctvo a finančníctvo už počas štúdia
 

Spolupráca s IBM aj pre študentov ekonómie a podnikania

14.03.2017
Nové výhody prináša partnerstvo so spoločnosťou IBM aj pre študentov ekonómie a podnikania
 

Prednáška „ Interný audit a riadenie podnikateľského rizika“ na FEP

13.03.2017
Dňa 04. 04. 2017 (utorok) o 13.30 hod.
 

Oznámenie o konaní obhajoby

13.03.2017
dizertačnej práce
 

Využite možnosť finančne ohodnotenej stáže v IBM

08.03.2017
Spoločnosť IBM ponúka možnosť práce na skrátený úväzok v odbore účtovníctvo a finančníctvo už počas štúdia
 

Využite možnosť finančne ohodnotenej stáže v IBM

08.03.2017
Spoločnosť IBM ponúka možnosť práce na skrátený úväzok v odbore účtovníctvo a finančníctvo už počas štúdia
 

Príďte na diskusiu Po Škole s Henrichom Krejčom

07.03.2017
Ďalšie kolo diskusných ringov
 

Druhé kolo podávania prihlášok prebieha do konca apríla

03.03.2017
Prihlášky si môžete podávať do 30.4.2017 na všetky fakulty našej školy pre bakalársky aj magisterský stupeň štúdia
 

Využite možnosť finančne ohodnotenej stáže v IBM

08.03.2017
Spoločnosť IBM ponúka možnosť práce na skrátený úväzok v odbore účtovníctvo a finančníctvo už počas štúdia
 

Druhé kolo podávania prihlášok prebieha do konca apríla

03.03.2017
Prihlášky si môžete podávať do 30.4.2017 na všetky fakulty našej školy pre bakalársky aj magisterský stupeň štúdia
 

ŠVOČ 2016/2017

01.03.2017
 

Program First Lego League podporila Nadácia Pontis

23.02.2017
Fakulta informatiky získala grant od Nadácie Pontis na rozvoj interaktívneho vzdelávacieho projektu First Lego League pre študentov základných a stredných škôl.
 

Oznam o rektorskom a dekanskom voľne

27.03.2017
Vo štvrtok 13. apríla 2017 a v utorok 18. apríla 2017.
 

Spolupráca Fakluty psychológie s Ligou za duševné zdravie

17.03.2017
Spoločný projekt: „Ako zvládať krízy a konflikty“ pomáha stredoškolákom zvládnuť záťažové situácie.
 

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA

09.03.2017
Uzávierka podávania prihlášok na školský rok 2018 – 2019 je 30. júna 2017.
 

Využite možnosť finančne ohodnotenej stáže v IBM

08.03.2017
Spoločnosť IBM ponúka možnosť práce na skrátený úväzok v odbore účtovníctvo a finančníctvo už počas štúdia
 

PEVŠ v médiách

Všetky

Významný okamih pre profesora Sterna: Uhádnete, od koho si prevzal vzácny titul? 22.03.2017

Na čelo Paneurópskej vysokej školy v Bratislave sa postaví známa tvár. Je ním uznávaný pedagóg a ekonóm profesor Juraj Stern
 

Andrej Kiska vymenoval nového rektora, je ním uznávaný profesor Stern 22.03.2017

Popredného ekonóma a pedagóga, prof. Ing. Dr.h.c. Juraja Sterna PhD., v stredu 15. marca 2017 vymenoval prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska
 

Na PEVŠ budú prednášať šéfredaktori slovenských médií 22.02.2017

Fakulta masmédií PEVŠ a mediálny dom News & Media Holding sa dohodli na spolupráci pri vzdelávaní a nadobúdaní praktických zručností novej generácie novinárov.
 

Ľudia na PEVŠ

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
 

Doc. JUDr. PhDr. PETER POTASCH, PhD.

Doc. JUDr. PhDr. PETER POTASCH, PhD.
 

Doc. RNDr. VLADIMÍR PALKO, CSc. (Slovenská republika)

Doc. RNDr. VLADIMÍR PALKO, CSc. (Slovenská republika)
 

KARL HABSBURG-LOTHRINGEN (Rakúska republika)

KARL HABSBURG-LOTHRINGEN (Rakúska republika)
 

Doc. PhDr. STANISLAV ŠTECH, CSc. (Česká republika)

Doc. PhDr. STANISLAV ŠTECH, CSc. (Česká republika)
 

Prof. PhDr. TEODOR KOLLÁRIK, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. TEODOR KOLLÁRIK, DrSc. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. ANDREJ TUŠER, CSc. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. ANDREJ TUŠER, CSc. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. IVETA RADIČOVÁ, PhD. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. IVETA RADIČOVÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. PhDr. JOZEF LEIKERT. PhD. (Slovenská republika)

Prof. PhDr. JOZEF LEIKERT. PhD. (Slovenská republika)
 

prof. Ing. KAJETÁNA HONTYOVÁ, PhD. (Slovenská republika)

prof. Ing. KAJETÁNA HONTYOVÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. JUDr. MICHAL SKŘEJPEK, DrSc. (Česká republika)

Prof. JUDr. MICHAL SKŘEJPEK, DrSc. (Česká republika)
 

Prof. JUDr. gen. JAROSLAV IVOR, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. JUDr. gen. JAROSLAV IVOR, DrSc. (Slovenská republika)
 

doc. JUDr. LUCIA ŽITŇANSKÁ, PhD. (Slovenská republika)

doc. JUDr. LUCIA ŽITŇANSKÁ, PhD. (Slovenská republika)
 

Prof. JUDr. JÁN SVÁK, DrSc. (Slovenská republika)

Prof. JUDr. JÁN SVÁK, DrSc. (Slovenská republika)
 

Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.

Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
 

PARTNERI

Spolupráca PEVŠ
a IBM

prináša nové možnosti a príležitosti študentom so záujmom primárne o odbor informatiky. Študenti získajú prístup ku všetkým programom IBM, možnosť stáží, workshopov a spoluprácu s odborníkmi pre ich zaverečné práce
 

SFZ bude spolupracovať s PEVŠ

Prezident SFZ na stretnutí podpísal so zástupcami PEVŠ Memorandum o spolupráci
 

AKTIVITY

PEVŠ na stredných školách

Pedagógovia a doktorandi PEVŠ vám ponúkajú prednášky na témy, v ktorých sú odborníkmi. Prídu na vašu školu a pútavou formou odovzdajú študentom nadobudnuté poznatky a skúsenosti z oblastí práva, ekonómie a podnikania, psychológie, masmédií alebo informatiky
 

Like magazín pevš – najlepší vysokoškolský časopis na Slovensku

Like magazín pevš bol založený́ v roku 2011. Vznikol ako študentské́ médium, ktoré informuje o novinkách a ľuďoch na PEVŠ. Periodikum tvoria študenti všetkých fakúlt pod odborným dohľadom pedagógov Fakulty masmédií. Ponúka študentom prvotnú novinársku, grafickú, fotografickú, marketingovú a organizačnú prax
 

Rádio Like – rádio Paneurópskej vysokej školy

Rádio Like je zamerané hlavne pre ľudí na PEVŠ, ale na svoje si môže prísť každý mladý človek. Ponúkame zaujímavosti o našich študentoch, vyučujúcich a dianí na škole
 

Mediálne centrum PEVŠ

Mediálne centrum PEVŠ je moderne vybavené pracovisko, ktoré umožňuje kvalitné spracovania obrazu, zvuku, fotografie, grafiky a textu. V priestoroch po bývalej televízii LUNA na Nevädzovej ulici tak študenti i profesionálni pracovníci majú možnosť vytvoriť zaujímavé projekty v reálnom prostredí