Fakulty

Virtuálne prehliadky

           


Paneurópska vysoká škola, Tomášiková 20, Bratislava

Rektorát,
Fakulta práva,
Knižnica


Paneurópska vysoká škola, Tematínska 10, Bratislava

Fakulta ekonómie a podnikania,
Fakulta masmédií,
Fakulta informatiky,
Fakulta psychológie,
Knižnica


Paneurópska vysoká škola, Nevädzová 5, Bratislava

Mediálne Centrum FM PEVŠ

  

Čo a kde môžete študovať?

 

Právo

Ekonómia a podnikanie Masmédia Informatika

Psychológia

Bc.

Mgr./Ing.

 

PhD.

-----

JUDr./PhDr./RNDr.

-----

Doc.  -----    -----  -----
Prof.    -----    -----  -----


Zamerania (Bc. stupeň štúdia)

Právo*

Ekonómia a podnikanie* Masmédiá* Informatika*

Psychológia*

 Realitné právo  Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo  Politická komunikácia   Kybernetická bezpečnosť  Multikultúrna tolerancia
 Environmentálne právo   Manažment startupov   Marketing cestovného ruchu  Priemysel 4.0 a Big Data   
 Počítačové právo    Digitálny marketing  Aplikácie virtuálnej reality   
 Európske právo

* študijný program je možne študovať aj bez zamerania

 

 Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám: