Bakalárske štúdium

Chceš byť úspešný manažér? Láka Ťa podnikanie? Ekonomika a manažment podniku a Medzinárodné podnikanie sú dva žiadané študijné obory, ktorých štúdium Ti ponúka iba Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy. Poskytneme Ti prakticky overené domáce a medzinárodné poznatky, budeme rozvíjať tvoju tvorivosť, komplexnosť a systémovosť ekonomického myslenia.

Fakulta prináša moderné a sofistikované vzdelávacie postupy. Pripravíme Ťa nielen pre domáci, ale aj pre európsky a celosvetový trh práce. Štúdiom sa naučíš analyzovať ekonomické javy v podniku a prijímať kompetentné a správne rozhodnutia. Manažérske uplatnenie nájdeš v rôznych typoch súkromného a verejného sektora. Získaš odborné komunikačné zručnosti v cudzom jazyku, preto sa uplatníš aj v medzinárodnom ekonomickom prostredí, ako sú napr. spoločné podniky so zahraničnou účasťou a priamo v zahraničných firmách v celej Európskej únií.

Počas štúdia Ti pomôžeme rozvíjať myslenie a tvorivosť tým správnym smerom. Budeš vedieť riešiť stredne náročné úlohy na rôznych manažérskych funkciách. Poskytneme Ti potrebné znalosti v oblasti národohospodárskych a podnikovo-hospodárskych disciplín, práva, medzinárodného obchodu, marketingu, financií, účtovníctva, matematiky, štatistiky a informatiky.

Prečítaj si podmienky prijatia a presný postup na vyplnenie prihlášky.

Po skončení bakalárskeho štúdia môžeš pokračovať v inžinierskom študijnom programe.

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 
Naspäť hore