Prečo študovať u nás

Prečo študovať u nás

10 DôVODOV, PREČO ŠTUDOVAŤ DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM NA PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLE 

  • získaný titul “PhD.” je platný vo všetkých štátoch EÚ
  • kvalitné vzdelanie s dôrazom na medzinárodnú orientáciu
  • moderné a inovatívne vyučovacie metódy a prakticky orientovaná výučba
  • individuálny prístup a rešpektovanie potrieb študenta doktorandského štúdia
  • školiteľmi sú významní domáci a zahraniční experti
  • aktívna participácia doktorandov na vedecko-výskumných projektoch
  • medzinárodná orientácia štúdia umožňuje absolventom lepšiu uplatniteľnosť nielen na domácom, ale  i na medzinárodnom trhu práce
  • externé doktorandské štúdium môžu študovať aj záujemcovia priamo z praxe
  • moderné priestory, kvalitné technické a technologické vybavenie učební, študijná literatúra dostupná v akademickej knižnici
  • medzinárodné vzťahy – viac ako 60 zahraničných partnerov v rámci program Erasmus+ a 20 bilaterálnych partnerstiev v krajinách mimo EÚ

Naspäť

 
Naspäť hore