Podmienky pre štúdium osôb so zdravotným postihnutím

Paneurópska vysoká škola vytvára zodpovedajúce podmienky štúdia pre študentov so zdravotným postihnutím vzhľadom na ich špeciálne študijné potreby. K zodpovedajúcim podmienkam patrí bezbariérový prístup v budove Rektorátu PEVŠ, so sídlom na Tomášikovej 20, 821 02 Bratislava, a v budove PEVŠ, so  sídlom na Tematínskej 10, 851 05 Bratislava.

Študenti, ktorým zdravotné problémy nedovoľujú zúčastňovať sa na pravidelných formách vzdelávania napr. z dôvodu pravidelných rehabilitácií, môžu požiadať dekana o schválenie individuálneho študijného pánu. V prípade, že študenti so zdravotným postihnutím požadujú špeciálne úľavy, (napr. individuálne termíny na skúšky) alebo iné formy skúšania (napr. ústne namiesto písomných skúšok resp. dlhší čas na absolvovanie písomnej skúšky) sú jednotliví vyučujúci resp. vedenie fakulty, v tomto smere voči takýmto požiadavkám ústretoví.

Za zabezpečovanie podmienok súvisiacich s návštevou školy na budove Rektorátu PEVŠ, so sídlom na Tomášikovej 20, 821 02 Bratislava zodpovedá koordinátor pre študentov so zdravotným postihnutím.

kontakt:

Mgr. Boris Bizov - koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študenti

  Tel.:
+421 2 4820 8849
  E-mail:

 

 

 
Naspäť hore