Prečo študovať u nás

10 DÔVODOV PREČO ŠTUDOVAŤ NA FAKULTE EKONÓMIE A PODNIKANIA?

1. MAXIMÁLNA ZAMESTNANOSŤ ABSOLVENTOV FAKULTY EKONÓMIE A PODNIKANIA

Kvalitné a moderné vzdelávanie nachádza pozitívnu odozvu u zamestnávateľov. Údaje Ministerstva školstva SR dokazujú, že absolventi ekonomických fakúlt takmer nikdy nezostanú bez práce. Napriek vysokej konkurencii na súčasnom pracovnom trhu si naši absolventi fakulty nájdu zaujímavú prácu – či už doma alebo v zahraničí.

2. DOSTUPNOSŤ VŠETKÝCH TROCH STUPŇOV VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA

V súčasnosti sme jedinou súkromnou školou na Slovensku, ktorá ponúka všetky tri stupne vysokoškolského štúdia v oblasti manažmentu. Študenti tak majú možnosť stať sa rešpektovaným a vzdelaným profesionálom na jednom mieste – postupným štúdiom od bakalárskeho stupňa až po doktorandské štúdium.

3. MODERNÝ SPÔSOB VÝUČBY

Štúdium u nás nie je iba nudným memorovaním zo zastaraných skrípt, ale naopak, veľká časť pedagógov pôsobiacich na fakulte je silno spojená s odbornou a podnikateľskou praxou a snažia sa o svoje znalosti a dlhoročné skúsenosti z hospodárskej praxe podeliť so študentmi FEP.

4. MOŽNOSŤ ŠTÚDIA V ANGLICKOM JAZYKU

Plne si uvedomujeme, že pre uplatnenie našich absolventov v zahraničí je mimoriadne dôležitá znalosť odborného anglického jazyka. Výučba cudzích jazykov bola vždy našou vysokou prioritou, ale jasne si uvedomujeme, že pre budúcnosť je dôležitá výučba aj odborných predmetov v anglickom jazyku. Práve preto zabezpečujeme vybrané odborné predmety na úrovni inžinierskeho štúdia v anglickom jazyku a našou snahou je v budúcnosti poskytnúť študentom akreditovaný študijný program v anglickom jazyku.

5. INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP KU ŠTUDENTOM

Na Slovensku nie je zriedkavé, že študent vysokej školy sa cíti stratený v mase študentov a nedostáva sa mu dostatočné množstvo pozornosti od svojej „alma mater“. Toto sa študentov našej fakulty určite nestane, kladieme vysoký dôraz na individuálny prístup ku študentov. Život je plný zvratov a prekvapení, a preto chceme aby študenti cítili, že fakulta je tu pre nich a snaží sa urobiť všetko pre to, aby sa stali úspešnými absolventmi FEP.

6. MOŽNOSŤ ŠTUDOVAŤ NA ZAHRANIČNÝCH PARTNERSKÝCH UNIVERZÍT

Naši študenti môžu počas bakalárskeho aj inžinierského štúdia absolvovať časť štúdia v zahraničí. Fakulta ekonómie a podnikania je zapojená do programu Erasmus+, ale má uzatvorených aj množstvo bilaterálnych zmlúv mimo rámca programu Erasmus+. Študenti tak môžu semester, príp. aj celý akademický rok študovať na viac ako 30-tich partnerských inštitúciách – vrátane tých najprestížnejších univerzít na svete – vo Francúzsku, Taliansku, Spolkovej republike Nemecko, ale tiež napr. v Hong Kongu, či a na mnohých ďalších prestížnych univerzitách.

7. SÚBEŽNÉ ŠTÚDIUM NA VIACERÝCH NAŠICH FAKULTÁCH PEVŠ

Našim študentom poskytujeme možnosť počas obdobia 6 rokov vyštudovať dva študijné odbory, zjednodušene povedané „získať dva diplomy“. Študenti ekonómie majú možnosť začať študovať na niektorej z ďalších fakúlt Paneurópskej vysokej školy. Po šiestich rokoch štúdia teda môže náš študent získať okrem inžinierského diplomu aj plnohodnotný diplom napr. z práva, psychológie, informatiky alebo masmediálnych štúdií.

8. FLEXIBILITA ŠTÚDIA – FORMA ŠTÚDIA

Na Fakulte ekonómie a podnikania ponúkame štúdium v dennej forme, ktoré je určené najmä pre tých uchádzačov, ktorí majú možnosť venovať sa plnohodnotne len štúdiu. Tým uchádzačom, ktorí študujú popri práci alebo z iných dôvodov nemôžu študovať v dennej forme, ponúkame externú formu štúdia, ktorá je časovo menej náročná v kontexte obmedzeného rozsahu prezenčnej formy výučby. Okrem toho je na našej fakulte možné študovať aj na základe tzv. individuálneho študijného plánu, ktorý využívajú najmä študenti – vrcholoví športovci, umelci, študenti pracovne pôsobiaci v zahraničí.

9. VYBER SI PREDMETY A ŠTUDUJ TO, ČO ŤA BAVÍ

Na Fakulte ekonómie a podnikania uplatňujeme tzv. kreditový systém štúdia čo znamená, že predmety sú rozdelené do troch skupín: povinné, povinne voliteľné a výberové. Povinné predmety musí absolvovať každý študent – bez rozdielu. V rámci povinne voliteľných a výberových predmetov sa však študentom poskytuje možnosť vybrať si z desiatok predmetov tie, ktoré ich bavia, v ktorých vidia potenciál svojho budúceho pôsobenia a pod. Študent si pritom zostavuje nielen podstatnú časť predmetov, ktoré študuje, ale má veľkú flexibilitu aj v rámci tvorby samotného rozvrhu – jeho podstatnú časť si totiž tvorí sám.

10. Pestrý študentský život aj mimo učební

Študentský život sa nekončí za dverami prednáškových miestností. Spoločenské aktivity akými sú beánia, imatrikulácie alebo športové dni poskytujú študentom priestor na to, aby sa navzájom lepšie spoznali a intenzívne spolupracovali v študijných, ale aj spoločenských aktivitách. Fakulta v spolupráci so študentským klubom pravidelne organizujú rôzne podujatia, v rámci ktorých sa študenti môžu stretnúť s významnými osobnosťami ekonomickej, politickej alebo mediálnej sféry na Slovensku.

 

 

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 
Naspäť hore