Profil študijných programov

Štúdium na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy je koncipované ako:

  • 3-ročné bakalárske štúdium (ukončené udelením akademického titulu “bakalár”), na ktoré nadväzujú
  • 2-ročné inžinierske štúdium (ukončené udelením akademického titulu “inžinier”) a
  • 3-ročné denné doktorandské štúdium resp. 5-ročné externé doktorandské štúdium (ukončené udelením akademického titulu “philosophiae doctor”).

Štúdium sa člení na ročníky a semestre. Študijný program rozlišuje 3 skupiny predmetov: povinné, povinne voliteľné a výberové predmety.

Študijné odbory a programy

1. stupeň
Študijný odbor: Ekonomika a manažment podniku »
Študijný program: Ekonomika a manažment podnikania


2. stupeň
Študijný odbor: Medzinárodné podnikanie »
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania


3. stupeň
Študijný odbor: Medzinárodné podnikanie »
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

 

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 

 Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

 
Naspäť hore