Elektronická prihláška

Elektronická prihláška na PEVŠ je súčasťou Univerzitného informačného systému, ktorá Vám umožní prihlasiť sa na štúdium na našej vysokej škole.

Upozorňujeme Vás na  termíny podania prihlášky (termíny) na našu fakultu a rovnako aj na podmenky prijatia (podmienky).

Postup na podanie e-prihlášky

Vstup na elektronickú prihlášku

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 
Naspäť hore