Harmonogram akademického roka 2016/2017

II. STUPEŇ ŠTÚDIA – INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

ZIMNÝ SEMESTER

Obdobie

Zápisy študentov

8.9.2016-28.9.2016

Otvorenie akademického roka

27.9.2016

Trvanie semestra

26.9.2016-4.2.2017

Výučba – denné štúdium

26.9.2016-16.12.2016

Konzultácie – externé štúdium

1.10.2016-17.12.2016

Skúškové obdobie zimného semestra (vrátane obdobia na predtermíny) – denné a externé štúdium

12.12.2016-4.2.2017

Vianočné prázdniny

21.12.2016 – 1.1.2017

Štátne sviatky počas semestra

1. 9. 2016 (štvrtok), 15. 9. 2016 (štvrtok), 1. 11. 2016 (utorok)
17 .11. 2016 (štvrtok)

 

LETNÝ SEMESTER

Obdobie

Trvanie semestra

6.2.2017-30.6.2017

Výučba – denné štúdium
- pre 1. ročník II. stupeň
- pre 2. ročník II stupňa

6.2.2017-28.4.2017
6.2.2017 – 14.4.2017

Konzultácie – externé štúdium
- pre 1. ročník II. stupeň
- pre 2. ročník II stupňa

11.2.2017 – 29.4.2017
11.2.2017 – 15.4.2017

Skúškové obdobie denné a externé štúdium (vrátane obdobia na predtermíny): - pre 1. ročník II. stupeň
- pre 2. ročník II stupňa

24.4.2017-30.6.2017
10.4.2017-6.5.2017

Odovzdanie záverečných diplomových prác
(II. stupeň)

9.4.2017

Štátne skúšky na inžinierskom štúdiu
(II. stupeň)

22.5.2017-25.5.2017

Prijímací pohovor na II. stupeň štúdia

11.7.2017

Promócie absolventov

3.7.2017-4.7.2017

Veľkonočné prázdniny

14.4. 2017 – 17.4. 2017

Štátne sviatky počas semestra

6.1.2017 (piatok)
1.5. 2017 (pondelok)
8.5. 2017 (pondelok)

Obdobie hlavných prázdnin

1. 7. 2017 – 31.8.2017

Opravný termín štátnych skúšok I. stupeň / II. stupeň

23.8.2017-25.8.2017

 

 
Naspäť hore