Dekanát

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA
Fakulta ekonómie a podnikania
Tematínska 10
851 05 BRATISLAVA 

Dekan
doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA

Telefón:

+421 268 203 608

E-mail:

Prodekan pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy
doc. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.

E-mail:


Prodekan pre vzdelávanie a pre styk s verejnosťou
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3607

E-mail:


Asistentka dekana
Ing. Eva Čimová

Telefón:

+421 2 6820 3606

E-mail:

Tajomník fakulty
Ing. Stanislava Veselovská, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3605

E-mail:

 
Naspäť hore