Ústav ekonomiky

Vedúci ústavu

Vedúci ústavu: prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.

Kontakt
Tel.: +421 268203-608
e-mail: 

Pracovníci ústavu

prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
Ing. Martin Dolinský, PhD. (od 20.1.2016)
Ing. Ivona Ďurinová, PhD.(externá)
prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD.
prof. Ing. Dr. Július Horváth, PhD., M.A.
Ing. Eva Jančíková, PhD. (externá)
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.(externá)
prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. (externá)
prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
doc. Ing. Ján Pavel, PhD.
doc. PhDr. Oľga Plavková, CSc. (externá)
Ing. Monika Sobeková- Májková, PhD.
Ing. Slávka Šagátová, PhD. (externá)
Ing. Stanislava Veselovská, PhD.
Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. (externá)
doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.

Doktorandi

Barcík Michal, Ing. (externý)- školiteľ prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD.
Mazák Michal, JUDr. Ing. (externý)- školiteľ prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD.
Repiský Richard, Ing. (externý)- prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
Sabová-Straková Radka, Ing.- školiteľ prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD.
Wožniaková Mária, Ing.- školiteľ doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.

 

 
Naspäť hore