Ústav medzinárodného podnikania

Vedúci ústavu

prof. Ing. Tamara Orlova, DrSc.

Kontakt
Tel.: +421 268203-608
E-mail:

Pracovníci ústavu

prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Ing. Marek Csabay, PhD.
doc.Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
doc. Ing. Jiří Gajdošík, CSc. (externý)
Ing. Tomáš Halán, PhD. (externý)
Inf. Valéria Honaizer Svobodová, PhD. (externá)
Ing. Ľubomír Miček, PhD. (externý)
doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. (externý)
doc. Ing. Juraj Sipko, MBA, PhD.

Doktorandi

Ficová Antónia, Ing- prerušené štúdium do 31.10.2016, školiteľ- doc. Ing. Juraj Sipko, MBA, PhD.
Krchnák Peter, Mgr.- školiteľ doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD.
Martiška Rastislav, Ing.- školiteľ doc. Ing. Ľuboš Pavelka,PhD.
Štiglic Dušan, PhDr.- školiteľ doc. Ing. Juraj Sipko, MBA, PhD.
Zhuk Pavlo, M.A.- školiteľ prof. Ing. Tamara Orlova, DrSc.
Nguyen Phuoc Hung- školiteľ prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

 

 
Naspäť hore