Akademický senát

Predseda


Ing. Ivan Brezina, PhD.

Podpredseda zamestnanecká časť


prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.

Podpredseda študentská časť


Ing. Mária Wožniaková

Tajomník


Mgr. Dagmar Ježovičová

Členovia

Zamestnanecká časť:
Ing. Marek Csabay, PhD.
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
PhDr. Eva Maierová
doc. PhDr. František Okruhlica, PhD.
prof. Ing. Tamara Orlova, DrSc.

Študentská časť:

Mgr. Ľubica Filipová
Dalibor Kurek
Nguyen Phuoc Hung MSc
Ing. Richard Repiský 

 

 
Naspäť hore