Vedecká rada

Zloženie Vedeckej rady Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ

Interní členovia

1. doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA
2. doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
3.  doc. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
4.  doc. PhDr. František Okruhlica, PhD.
5.  prof. Ing. Tamara Orlova, DrSc.
6.  prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
7. prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
8.  prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA.
9.  doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
10.   doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
11.  doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD.
12.  doc. Ing. Mgr. Ladislav Mura, PhD.
13.  Ing. Ivan Brezina, PhD.
14.  Ing. Marek Csabay, PhD.
15.  Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
16.  Ing. Stanislava Veselovská, PhD.
17.  Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. 

Externí členovia

1.  Dr. h. c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.
2.  prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
3.  prof. dr. Július Horváth,PhD.
4.  prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.
5.  prof. Ing. Milan Rajňák, DrSc.
6. doc. Ing. Ľuboš Smrčka, CSc.
7. JUDr. Ing. Stanislav Brečka, PhD., LL.M.
8.  Ing. Bohumil Kratochvíl

 

 
Naspäť hore