Vedenie fakulty

Dekan fakulty

doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA

 

Prodekan pre vzdelávanie a pre styk s verejnosťou

doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

 

Prodekan pre vedeckú činnost a zahraničné vzťahy

doc. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.

 

Tajomník fakulty

Ing. Stanislava Veselovská, PhD.

 
Naspäť hore