Základné info

Poškodenie

V prípade nefunkčnosti čipovej karty je potrebné túto kartu osobne doniesť na Študijné oddelenie PEVŠ. Pokiaľ táto karta nebude vykazovať viditeľné mechanické poškodenie, bude reklamovaná u výrobcu kartiet, kde prebehne test čipovej karty. Až po záverečnom vyjadrení z testu bude rozhodnuté o následnom vydaní novej karty. Čipové karty s jej elektronickými funkcionalitami sú odolné voči kopírovaniu, mechanickému poškodeniu a opotrebovaniu podľa platných noriem a predpisov týkajúcich sa predmetnej komodity.

Pozor! Mechanické poškodenie, nebude uznané ako reklamácia.
Kartu si nevkladajte do zadného vrecka nohavíc, kde môže dôjsť k takémuto poškodeniu!!!

 

 

 

 
 
Naspäť hore