Bakalárske štúdium

Láka ťa práca s modernými technológiami? Chceš získať kvalitné vzdelanie v dlhodobo perspektívnom a atraktívnom odvetví aplikovanej informatiky? Pracovný trh potrebuje uspokojiť veľký dopyt v odvetviach, ktoré závisia od informačných technológií. „Pozície v IT sektore patria dlhodobo medzi najžiadanejšie a najlepšie finančne ohodnotené. Štúdium na našej fakulte ti otvorí cestu k uplatneniu sa v rôznych odvetviach hospodárskeho života, ako vo verejnom, tak aj v súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ekológii atď. a všade tam, kde je informatika potrebná.

Po absolvovaní štúdia dokážeš bez problémov reagovať a zvládať čoraz viac rastúce požiadavky a nároky vo sfére počítačov, technológií a informatiky. Naučíme ťa analyzovať resp. implementovať informatické úlohy a prijímať adekvátne technické a odborné rozhodnutia. Oboznámime ťa s profesiami programátorov, vývojárov web - aplikácií, testovačov aplikácií, správcov databáz, správcov aplikácií, asistentov vedúcich IT projektov, asistentov vedúcich podnikových IT oddelení.

Okrem základných znalostí informatiky získaš v bakalárskom odbore znalosti z ekonómie, manažmentu a poznatky o trhovej ekonomike a ich prepojení s praxou. Štúdium ti dá základ na neskoršie dopĺňanie znalostí, ktoré so sebou prináša vývoj v odbore aplikovanej informatiky.


Ako vysokoškolský vzdelaný človek v oblasti informatiky a jej aplikácií si bez problémov nájdeš uplatnenie nielen doma, ale aj v zahraničí.

Prečítaj si podmienky prijatia a presný postup na vyplnenie prihlášky.

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 
Naspäť hore