Akreditovaný študijný program

Názov študijného programu:

9.2.9 Aplikovaná informatika*

Zamerania:

Kybernetická bezpečnosť 

Priemysel 4.0 a Big Data

Aplikácie virtuálnej reality

Študijný odbor:

Aplikovaná informatika

Stupeň vysokoškolského štúdia:

I. bakalársky

Forma štúdia:

denná, externá

Štandardná dĺžka štúdia:

3 akademické roky, 4 akad. roky

Počet kreditov potrebných na skončenie štúdia:

180 kreditov

Udeľovaný akademický titul:

Bakalár (Bc.)

* študijný program je možne študovať aj bez zamerania

 

Absolventi študijného odboru „Aplikovaná informatika“ dokážu analyzovať resp. implementovať jednoduché informatické úlohy a prijímať jednoduché technické a odborné rozhodnutia. Absolventi bakalárskeho štúdia sa môžu úspešne uplatniť najmä v profesii analytik–vývojár a analytik podnikových procesov a informačných systémov. Doplnkovými profesiami pre bakalárov sú profesie programátora, vývojára web-aplikácií, testeri aplikácií, správcovia databáz, správcovia aplikácií, asistenti vedúcich IT projektov, asistenti vedúcich podnikových IT oddelení.

Manažérske uplatnenie nájdu bakalári najmä v malých a stredných podnikoch. Uplatnia sa v rôznych typoch podnikov v súkromnom i verejnom sektore. Vzhľadom na odborné komunikačné zručnosti z cudzích jazykov sa dobre uplatnia aj v internacionálnom prostredí, napr. v spoločných podnikoch so zahraničnou účasťou, priamo v zahraničných firmách a pod. 

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 

 Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore