Dekanát

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA
Fakulta informatiky
Tematínska 10
851 05 BRATISLAVA 

  Tel.:
+421 2 6820 3639
  E-mail:
dekanat.fi@ paneurouni.com

Dekan fakulty
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

Telefón:

+421 2 6820 3637

E-mail:


Prodekan pre pedagogickú činnosť
Doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.

Telefón:

+421 2 6820 3641

E-mail:

Prodekan pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3692

E-mail:


Tajomník fakulty
Mgr. Miriam Mistríková

Telefón:

+421 2 6820 3639

E-mail:

Asistentka dekana
Mgr. Miriam Mistríková

Telefón:

+421 2 6820 3639

E-mail:

 

 
Naspäť hore