Ústavy fakulty

Vedúci ústavu
Ústav aplikovanej informatiky
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3687

E-mail:

Docent
Ústav aplikovanej informatiky
Doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

Telefón:

+421 2 6820 3637

E-mail:

Docent
Ústav aplikovanej informatiky
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.

Telefón:

+421 2 6820 3641

E-mail:

Viac kontaktov

Profesor
Ústav aplikovanej informatiky
prof. Ing. Igor Lvovich, DrSc.

Telefón:

+421 2 6820 3692

E-mail:

Docent
Ústav aplikovanej informatiky
Doc. Ing. Martin Šperka, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3636

E-mail:

Profesor
Ústav aplikovanej informatiky
Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

Telefón:

+421 2 6820 3685

E-mail:

Odborný asistent
Ústav aplikovanej informatiky
RNDr. Ján Lacko, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3636

E-mail:

Odborný asistent
Ústav aplikovanej informatiky
Ing. Tomáš Páleník, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3693

E-mail:

Profesor
Ústav aplikovanej informatiky
Prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.

Telefón:

+421 2 6820 3693

E-mail:

Odborný asistent
Ústav aplikovanej informatiky
Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3685

E-mail:

Profesor
Ústav aplikovanej informatiky
Prof. Ing. Václav Řepa, CSc.

Telefón:

+421 2 6820 3685

E-mail:

Asistent
Ústav aplikovanej informatiky
Ing. Ján Doboš

Telefón:

+421 2 6820 3693

E-mail:

Odborný asistent
Ústav aplikovanej informatiky
Ing. Július Hlaváč, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3685

E-mail:

Odborný asistent
Ústav aplikovanej informatiky
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3692

E-mail:

juraj.stefanovic@paneurouni.com

 
Naspäť hore