Laboratóriá Fakulty Informatiky PEVŠ

Laboratórium testovania použiteľnosti, Laboratórium virtuálnej a rozšírenej reality a Laboratórium sieťových technológií s primárnym cieľom realizovať výskum a vzdelávanie v oblasti dizajnu a návrhu používateľských rozhraní v rámci webových a mobilných aplikácií a aplikácií pre virtuálnu a rozšírenú realitu. V laboratóriu testovania použiteľnosti budú prezentované aj výsledky medzinárodného projektu Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev „InovEduc“ podporeného z Nórskych fondov.

Prostredníctvom laboratórií sa otvára priestor na spoluprácu medzi fakultami PEVŠ, najmä medzi Fakultou informatiky a Fakultou psychológie, s možnosťami psychologického a diagnostického testovania.

Laboratórium testovania použiteľnosti - Usability Lab 

Výskum a výučba v laboratóriu testovania použiteľnosti sa orientuje na testovanie UI/UX techník pre testovanie desktopových a internetových aplikácií a na testovanie UX v rámci aplikácií virtuálnej a rozšírenej reality. Laboratórium pozostáva z testovacej miestnosti realizovanej proporčne pre testovanie jednotlivcov alebo skupín do 20 osôb vybavenej All-in-one PC s multidotykovou obrazovkou (pre testovanie rôznych scenárov interakcie), stereoskopickým projektorom a audiovizuálnou technikou na zaznamenávanie a prenos zvukového a video signálu počas trvania testovania a z vyhodnocovacej miestnosti vybavenej výpočtovou technikou pre vyhodnotenie testovania.

Laboratórium Virtuálnej a rozšírenej reality

Výskum v laboratóriu Virtuálnej a rozšírenej reality sa zaoberá najmä zobrazovaním dát kultúrneho dedičstva a výskumom ergonómie navigácie vo virtuálnom prostredí. Laboratórium je realizované v spolupráci s partnerskými spoločnosťami a v rámci laboratória sú využívané moderné zobrazovacie zariadenia - Oculus rift, tablety a smartfóny. Pre pokročilé aplikácie využívame zariadenia spoločnosti VIS GRAVIS, s.r.o. - multidotykový stôl, zariadenia pre snímanie hĺbkovou kamerou a veľkorozmerné stereoskopické zariadenia. Laboratórium využíva priestory v rámci laboratória testovania použiteľnosti a zdieľa s daným laboratóriom infraštruktúru. 

Laboratórium sieťových technológií

Toto laboratórium slúži na realizáciu výskumných aktivít súvisiacich s projektom TelecalmPlus a ďalších pripravovaných projektov orientovaných na oblasť bezdrôtových sietí. Cieľom je vybudovať testovacie pracovisko pre experimenty s rôznymi bezdrôtovými platformami, ako napr. RaspberryPi  a bezdrôtovými štandardmi pre LAN IEEE 802.11 aj PAN IEEE 802.15.4, využiteľných aj v pedagogickom procese. Prvotná experimentálna sada kopíruje infraštruktúru projektu TeleCalmPlus. Pomocou sady lacných domácich senzorov (tlakomer, iCube, ...) sa prenášajú sledované ukazovatele cez RaspberryPi do vzdialenej databázy v cloude – v laboratóriu implementovaného výkonnou desktopovou stanicou.

Významné projekty realizované v laboratóriách Fakulta informatiky PEVŠ

Vzdelávací projekt pre základné a stredné školy

Zámerom projektu Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev „InovEduc“, s termínom realizácie v rokoch 2015 – 2017 a podporeného z Nórskych fondov je zaviesť moderné inovatívne metódy vzdelávania do vyučovacieho procesu, ktoré študentom umožnia hľadať širšie súvislosti pri vzdelávaní a porozumení vzťahom medzi nimi. Pomocou digitalizovaných 3D objektov kultúrnych pamiatok a prírodných zvláštností projekt podporí vzdelávanie využitím najnovších trendov ako virtuálna a rozšírená realita cez atraktívne zobrazenia na webových stránkach. Cieľom projektu je rozvíjať v rámci experimentálneho vývoja metódy zobrazovania a prezentácie 3D dát. Školy si budú vymieňať skúsenosti pri výučbe vybraných predmetov s využitím virtuálnej a rozšírenej reality. 

Laboratórium testovania použiteľnosti a výskumná činnosť

Medzinárodný projekt TeleCalmPlus, podporený finančným grantom IVF (Medzinárodný vyšehradský fond) a MST (Ministerstvo pre vedu a technológiu) Taiwanu bol prvým impulzom pre vznik laboratória použiteľnosti. Fakulta informatiky PEVŠ sa na projekte TeleCalmPlus podieľala v rokoch 2013 - 2015. Cieľom projektu TeleCalmPlus bol vývoj systému pre vzdialenú lekársku starostlivosť o seniorov a hendikepovaných ľudí v ich domácom prostredí. Ich zdravotný stav (napr. krvný tlak, frekvencia tepu, teplota, motorika tela) bol kontinuálne monitorovaný prostredníctvom širokého spektra prístrojov, senzorov a mobilných aplikácií. Získané dáta boli prenášané do databázy v TelecalmPlus cloude, kde prebiehala ich analýza a výsledky boli dostupné príbuzným a lekárom prostredníctvom webového interfacu a aplikácií pre smartfóny a tablety. 

Fakulta informatiky PEVŠ mala v tomto projekte za úlohu nielen koordinovať mobilitu a šírenie (za účelom zefektívnenia koordinácie vyvinula webové aplikácie určené na agregáciu príslušných dát), ale v spolupráci s National Chiao-Tung University (NCTU – najlepšie hodnotené akademické pracovisko v oblasti informatiky na Taiwane) sa podieľala aj na implementácii kompresných algoritmov vhodných pre špecifický charakter komunikácie v senzorových sieťach. V prípade pokračovania projektu ďalšími etapami, má Fakulta informatiky záujem spolupracovať a podieľať sa na testovaní a demonštrácii finálnej verzie systému.

Video z otvorenia Laboratórií FI PEVŠ:

 
Naspäť hore