Magisterské štúdium

Získajte orientáciu v najnovších trendoch Aplikovanej informatiky! Kvalifikovaní odborníci a pedagógovia na Fakulte informatiky PEVŠ vás najlepšie pripravia pre prax. Magisterské štúdium je pre vás zaujímavé tým, že z ponúkaných predmetov si sami vyberiete, či sa chcete orientovať viac na Podnikovú informatiku, alebo na Počítačovú grafiku a multimédia.

Aplikovaná informatika so špecializáciou na podnikovú informatiku sa zameriava na prípravu špecialistov schopných navrhovať a implementovať pokročilé technológie a systémy informačných technológií, prevádzkovať a riadiť informačné systémy rôznych typov ekonomických subjektov, vrátane inštitúcií verejnej správy. Predmety pokrývajú hlavne podnikové informačné systémy so zreteľom na multimediálne systémy a pokročilé internetové technológie, distribuované systémy, aplikovanú počítačovú grafiku a spracovanie obrazu, pokročilé inteligentné systémy a objavovanie najnovších znalostí v aplikovanej informatike ako aj počítačovú bezpečnosť takýchto systémov.

Ako vysokoškolský vzdelaný človek v oblasti informatiky a jej aplikácií si bez problémov nájdeš uplatnenie nielen doma, ale aj v zahraničí.

Nepremeškaj jedinečnú príležitosť a podaj si elektronickú prihlášku v termíne. Prečítaj si podmienky prijatia a presný postup na jej vyplnenie.

Ak potrebuješ viac informácií ohľadne štúdia, obráť sa priamo na vedenie fakulty, alebo sa opýtaj na našej stránke na Facebooku.

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 
Naspäť hore