Akreditovaný študijný program

Názov študijného programu:

9.2.9 Aplikovaná informatika

Študijný odbor:

Aplikovaná informatika

Stupeň vysokoškolského štúdia:

II. magisterské štúdium

Forma štúdia:

denná, externá

Štandardná dĺžka štúdia:

2 akademické roky, 2 ½ akad. roky

Počet kreditov potrebných na skončenie štúdia:

120 kreditov

Udeľovaný akademický titul:

Magister (Mgr.)

 

Cieľom magisterského štúdia je pripraviť odborníkov, ktorí dokážu vykonávať náročnejšie práce informatikov v rôznych praktických oblastiach. Absolvent získa schopnosť analyzovať systémy z hľadiska ich zložitosti a efektívnosti, navrhovať vhodné riešenia pre kritické komponenty podnikových informačných systémov, analyzovať a modifikovať existujúce informačné systémy. V tomto zameraní absolvent rozvíja svoje zručnosti v týchto oblastiach:

  • analýza, návrh a optimalizácia podnikových procesov a podnikovej organizácie (pre rôzne odvetvia – financie, obchod, výroba)
  • analýza a návrh biznis efektov dosahovaných pomocou IS/IKT
  • analýza a návrh riadenia vedomostí v organizácii
  • analýza rizík IS/IKT, kontinuita biznisu
  • návrh informatických služieb podporujúcich inovácie
  • návrh vizualizácie procesov a ich prepojenia v čase
  • vytváranie mobilných aplikácií
  • aplikácie počítačovej grafiky a multimédií

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 

 Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore