O fakulte

Fakulta informatiky

Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy rozširuje jej ponuku právnického, ekonomického, masmediálneho a psychologického vzdelávania o štúdium informatiky. Akreditačná komisia SR v júli 2008 priznala škole právo uskutočňovať bakalársky študijný program Aplikovaná informatika a následne bola zriadená Fakulta informatiky – jediná fakulta tohto zamerania na súkromnej vysokej škole na Slovensku.

Fakulta informatiky s ohľadom na požiadavky doby cielene pripravuje študentov na profesionálne pôsobenie v oblasti informačných technológií. Kladie dôraz na výchovu profesionála, ktorý zvláda nadštandardné požiadavky IT praxe.

Fakulta informatiky ponúka:

  • Flexibilitu štúdia prispôsobenú aktuálnym potrebám trhu.
  • Prepojenie teórie a praxe s najmodernejšími informačnými a  komunikačnými technológiami.
  • Možnosť súbežného štúdia informatiky so študijnými programami v odbore práva, ekonómie a masmédií.

Práve prepojenie štúdia informatiky so štúdiom práva, ekonómie, médií a marketingu umožňuje reagovať na aktuálne výzvy aj mimo rámec IT komunity.

 

Milé študentky a študenti, kolegyne, kolegovia,

nedávno sme sa rozlúčili so študentmi pri promóciách v závere uplynulého akademického roka a ako je už tradíciou, každoročne v septembri začíname nový akademický rok so zápismi študentov na prebiehajúci rok...

ďalej...

 
Naspäť hore