Akademický senát

ČLENOVIA ZAMESTNANECKEJ ČASTI

prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. – predseda AS FI
doc. Ing. Martin Šperka, PhD. – podpredseda za zamestnaneckú časť AS FI
Mgr. Miriam Mistríková – tajomník AS FI
Mgr. Ing. Erika Jurišová
RNDr. Ján Lacko, PhD.
Ing. Daniela Šuláková

ČLENOVIA ŠTUDENTSKEJ ČASTI

Bc. Dávid Bernát – podpredseda za študentskú časť AS FI
Ivan Ďurčík
Dávid Fico
Matúš Jakabovič
Bc. Marián Šiška

 
Naspäť hore