Vedenie fakulty

Dekan

doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

Prodekan pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Prodekan pre pedagogickú činnosť

doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.

Tajomník

Mgr. Miriam Mistríková

 
Naspäť hore