Rozvrhy

Bakalárske štúdium

1. ročník BC - denní

1. ročník BC - externí

2. ročník BC - denní

2. ročník BC - externí

3. ročník BC - denní

3. ročník BC - externí

Magisterské štúdium

1. ročník MGR - denní

1. ročník MGR - externí

2. ročník MGR - denní

2. ročník MGR - externí

Informácia pre študentov

Informácia pre študentov Fakulty informatiky PEVŠ o zabezpečovaní výučby v akademickom roku 2016/2017
Dekan Fakulty informatiky PEVŠ študentov informuje :

 • dochádzka študentov na prednáškach a cvičeniach sa bude evidovať formou prezenčnej listiny, žiadame študentov o dochvíľnosť;
 • študent bude mať možnosť mimo rozvrhu konzultovať s príslušným vyučujúcim/ cvičiacim pedagógom vo vypísaných konzultačných hodinách na zimný a letný semester 2016/ 2017;
 • konzultačné hodiny sa vypisujú na dobu počas semestra, t. j.

  ZS 28.09.2016 - 18.12.2016 
  LS 13.02.2017 - 07.05.2017
 • na vypísané konzultačné hodiny interných ako aj externých vyučujúcich FI PEVŠ je potrebné sa nahlásiť vopred 2 pracovné dni na e-mail vyučujúceho;
 • konzultácie neslúžia na to, aby sa opakovala prednáška pre neprítomných študentov;
 • v prípade, že vyučujúci/ cvičiaci nie je prítomný na výučbe do 15 min. od začiatku výučby, študenti bezodkladne telefonicky kontaktujú tajomníčku fakulty Mgr. Miriam Mistríkovú na t.č. 02 682 036 39, alebo p. dekana na t.č. 0917 510 516;
 • študent pravidelne sleduje webovú stránku FI PEVŠ.

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore