Poplatky

Číslo účtu a variabilný použite rovnaké, aké používate pri platbe školného. Môžete nájsť v UIS po prihlásení (Portál študenta -> Financovanie štúdia).

Vystavenie nového preukazu:                                                  EUR
ISIC 25
Preukaz študenta PEVŠ 12


Prolongácie:                                       EUR
ISIC 15
Preukaz študenta PEVŠ 0


Aktivácia funkcie "dopravná karta" (len pre prolongované preukazy, novo vyrobené preukazy s aktuálnou platnosťou majú poplatok v cene nového preukazu):                                                  EUR
ISIC (platiť len v prípade potreby a len prostrednictvom stránky moja.dopravnakarta.sk) 3
Preukaz študenta PEVŠ (platiť len v prípade potreby a len prostrednictvom stránky moja.dopravnakarta.sk) 3

 

 

 
Naspäť hore