Základné info

Strata

Každú stratu, krádež alebo iné odcudzenie karty je povinný jej držiteľ bezodkladne oznámiť na , karta bude pre jej prípadné zneužitie okamžite (v rámci pracovného času) zablokovaná.

V prípade straty, krádeže alebo odcudzenia je nutné zaplatit' poplatok ako za novú kartu. 

Po uhradení poplatku (a jeho zobrazení potvrdenia o zaplatení v UIS), je študent povinný napisať na adresu a požiadať o vydanie duplikátu preukazu. Požiadavka na výrobu karty sa odošle do výroby. Po jej doručení na študijné oddelenie bude študent informovaný a požiadaný o jeho prevzatie. Preukaz bude s rovnakou dobou platnosti ako pôvodný a bude ho potrebné aktivovať (len preukaz denného štúdia) na termináli PEVŠ.

 

 

 
 
Naspäť hore