Termíny

Termíny

Termín odovzdania rigoróznej práce:

a) do 31. januára pre letný termín obhajoby,

b) do 31. augusta pre zimný termín obhajoby.

 

Podávať prihlášky na rigorózne konanie možno priebežne počas roka!

Naspäť

 
Naspäť hore