TeleCalmPlus Roadshow

 
 

Dátum konania: 20.04.2015

Miesto konania: Fakulta Informatiky PEVŠ

Organizátor: Fakulta Informatiky PEVŠ

Po úspechu minulotýždňovej akcie „Prepájanie startupov s investormi/získavanie financií na vlastný nápad“ nám Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy (FI PEVŠ) dňa 20.4.2015 ponúkla ďalšiu možnosť rozšírenia si svojich obzorov a to usporiadaním roadshow na počesť zavŕšenia a propagácie dosiahnutých výsledkov medzinárodného projektu Telecalm+. Projekt podporený finančným grantom Medzinárodného vyšehradského fondu (IVF) a Ministerstvom pre vedu a technológiu Taiwanu (NSC) vytvoril prostredie pre efektívnu spoluprácu FI PEVŠ s univerzitami z Maďarska (BME - Budapest University of Technology and Economics), Českej republiky (VUT - Brno University of Technology) a Taiwanu (NCTU - National Chiao Tung University).

Získať informácie o systéme pre poskytovanie vzdialenej lekárskej starostlivosti a monitoringu vitálnych funkcií seniorov prišli študenti bakalárskeho i magisterského štúdia fakúlt informatiky, masmédií a psychológie našej univerzity; predstavitelia IVF i zástupcovia firiem z praxe.

Programom roadshow nás sprevádzal personál fakulty informatiky. Udalosť slávnostne otvoril dekan FI PEVŠ doc. Eugen Ružický, nasledovala motivačná reč prof. Petra Farkaša a program moderoval Ing. Ján Doboš. Zo zahraničných hostí treba vyzdvihnúť účasť koordinátora projektu (Attila Vidács – Department of Telecommunication and Media Informatics BME), technického riaditeľa projektu (Lóránt Vajda – Healthcare Technologies Knowledge Center BME) a odborníka v oblasti vizualizácie bezdrôtových senzorových sietí (Milan Šimek – Department of Telecommunication VUT).

Hostia si v prvej časti programu mohli vypočuť pútavé prezentácie o demografických zmenách spojených s fenoménom starnutia populácie, technickom pozadí systému Telecalm+ a unikátnom zariadení „iCube“ kombinujúcim zábavu s monitorovaním zdravotného stavu. V príjemnej atmosfére Malej auly PEVŠ na Tematínskej ulici po prestávke program pokračoval blokom prezentácií o vyvinutých mobilných aplikáciách určených na zobrazovanie zdravotného stavu monitorovaných osôb, ukážkami nekonečných možností ďalšieho rozvoja systému a jedinečného vizualizačného frameworku SensMap vyvinutého na VUT Brno. Vyvrcholením udalosti roadshow bola „live“ demonštrácia funkčného prototypu systému Telecalm+.

Po ukončení prezentačnej časti programu sa zahraniční partneri stretli s vedením PEVŠ, kde spoločne diskutovali o možnostiach budúceho smerovania projektu a testovania systému v praxi.
Vzhľadom na aktuálnosť problému diaľkovej starostlivosti a záujem externých spoločností z praxe je už teraz zrejmé, že o systéme Telecalm+ budeme ešte na PEVŠ počuť.

 
Naspäť hore