Úvod k startupom, lekcia 1 – Investor, peniaze a Vy

 
 

Dátum konania: 16.04.2015

Miesto konania: Malá aula, Tematínska 10

Organizátor: PEU – Fakulta Informatiky, Ing. Tomáš Páleník, PhD., AVE agency s.r.o.

Prezentácie:

1.Philipp Stangl, Pioneers Ventures Vienna, AT & Lucia Ftacnikova, Pioneers Discover, Bratislava Slovakia
Téma EN: What investors really want
Téma SK: Čo chcú investory naozaj

2. Juraj Ďuratný, Slovak Business Agency, Bratislava
Téma EN: How to start a starup
Téma SK: Ako rozbehnúť startup

3. Marek Láni, Microsoft Slovakia
Téma EN/SK: Microsoft Azure & BizSpark

Dňa 16.4.2015 sa v priestoroch Paneurópskej Univerzity na Tematínskej ulici v Bratislave uskutočnil pod záštitou Fakulty Informatiky panel prednášok približujúci problematiku startupov našim študentom. Podujatie s medzinárodnou účasťou s názvom “Public Discourse: Startup Guide,Lesson 1 - Investor,money and you” pozostávalo s troch prednášok v angličtine. Na prvej sme privítali hosťa z Viedenskej organizácie Pioneers Ventures, pána Philippa Stangla spolu s partnerkou Luciou Ftáčnikovou zo slovenskej vetvy Pioneers Discover . Ich prezentácia s názvom “What investors really want” mala u študentov veľký úspech. Druhou prednáškou pokračoval Pán Juraj Ďuratný zo Slovak Business Agency v Bratislave s témou “How to start a starup”. Podujatie zakončil Pán Marek Láni zo spoločnosti Microsoft Slovakia, ktorý študentom predstavil iniciatívu BizSpark na platforme Microsoft Azure, ktorá je bezplatne dostupná každému mladému progresívnemu startupu. Podujatie prilákalo študentov najmä z Fakulty Informatiky a bolo organizované v spolupráci s AVE agency, ktorá zároveň pozvala tím medzinárodného projektu TeleCalm+, realizovaného na Paneurópskej Univerzite, na jeho prezentáciu formou vedeckého stánku na pripravované podujatie Pioneers Unplugged #3, plánované na 28.4.2015 v Bratislave.

Obr.1: Philipp Stangl a Lucia Ftáčniková predstavujú Organizáciu a podujatia Pioneers.

Obr. 2: Juraj Ďuratný zo Slovak Business Agency.

Obr. 3: Študenti FI PEU.

 
Naspäť hore