Bakalárske štúdium

Snívate o práci v reklame? Zaujímajú vás sociálne médiá, marketing alebo vás viac láka žurnalistika, či spravodajstvo? Ste kreatívny a chcete uplatniť svoj talent ako dizajnový odborník v printových a elektronických médiách? Fakulta masmédií PEVŠ vás pod vedením špičkových odborníkov z praxe pripraví do mediálneho, reklamného a marketingového sveta. V jednom z najlepšie vybavených mediálnych centier na Slovensku môžete od prvotného nápadu až po realizáciu zhmotniť svoju kreativitu a uplatniť talent. Naučíte sa fotografovať, pracovať s rozhlasovým mikrofónom, získate základy moderovania, práce s televíznou kamerou. Nadobudnuté teoretické poznatky budete môcť kreatívne rozvinúť a využiť v dizajne mediálnych produktov a služieb. Individuálne alebo kolektívne projekty môžete dokončovať v strižniach, ktoré sú vybavené počítačmi so strihacími programami Final Cut a Pro Tools. Svoje tvorivé schopnosti môžete realizovať nielen počas výučby, ale aj vo voľnom čase. Mediálne centrum (fotogaléria3D panoramy) je tu pre vás kedykoľvek.

Počas bakalárskeho štúdia vám pomôžeme stať sa tvorivými osobnosťami. Budete vedieť prakticky využiť všetky najnovšie znalosti a postupy pri práci s mediálnou technikou. Na Fakulte masmédií PEVŠ nadobudnete potrebné praktické vedomosti a zručnosti z printovej, rozhlasovej, televíznej, filmovej, internetovej a multimediálnej žurnalistiky, mediálnej informatiky a dizajnu médií. Zasvätíme vás do tajov teórie a praxe marketingu, reklamy, práce s verejnosťou a všeobecnej marketingovej komunikácie. Získate poznatky o technických a technologických postupoch dizajnérskej tvorby, ktoré budete môcť uplatniť v tvorivej práci.

Prečítajte si podmienky prijatia a presný postup na vyplnenie prihlášky.

Po ukončení bakalárskeho štúdia môžete pokračovať v štúdiu v magisterských študijných programoch masmediálna a marketingová komunikáciadizajn médií.

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 
Naspäť hore