Dizajn médií

Názov študijného programu:

Dizajn médií

Študijný odbor:

3.2.3 Masmediálne štúdiá

Stupeň vysokoškolského štúdia:

I. – bakalárske štúdium

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

3 akademické roky

Počet kreditov potrebných na skončenie štúdia:

180 kreditov

Udeľovaný akademický titul:

bakalár (Bc.)


Bakalárske štúdium v študijnom programe Dizajn médií je jednoodborové štúdium multidisciplinárneho charakteru. Zameriava sa na prípravu kreatívnych dizajnérov - odborníkov v printových a elektronických médiách. Absolvent využije v praxi najnovšie vedomosti a zručnosti. Poznatky o technických a technologických postupoch dizajnérskej tvorby dokáže uplatniť v tvorivej práci: od konceptu cez návrh až po jeho realizáciu. Môže samostatne alebo tímovo projektovať dizajn jednoduchšieho technicko-výrobného charakteru v médiách, resp. riešiť redizajn mediálnych produktov a služieb.

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 

 Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore