Mediálna komunikácia

Názov študijného programu:

Mediálna komunikácia*

Študijný odbor:

3.2.3 Masmediálne štúdiá

Zamerania:

Politická komunikácia

Marketing cestovného ruchu

Digitálny marketing

Stupeň vysokoškolského štúdia:

I. – bakalárske štúdium

Forma štúdia:

denná, externá

Štandardná dĺžka štúdia:

3 akademické roky - denná forma, 4 akademické roky - externá forma

Počet kreditov potrebných na skončenie štúdia:

180 kreditov

Udeľovaný akademický titul:

bakalár (Bc.)

* študijný program je možne študovať aj bez zamerania


Cieľom bakalárskeho štúdia v študijnom programe Mediálna komunikácia je pripraviť tvorivých pracovníkov masmediálnej a marketingovej špecializácie, ktorí v praxi využijú najnovšie znalosti a  postupy v tvorbe aj pri využívaní mediálnej techniky. Absolvent získa vedomosti a zručnosti z printovej, rozhlasovej, televíznej, filmovej, internetovej a multimediálnej žurnalistiky, mediálnej informatiky, z teórie a praxe marketingu, reklamy, práce s verejnosťou a všeobecnej marketingovej komunikácie.

 

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 

 Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore