Študijný program doktorandského štúdia

Názov študijného programu:

Masmediálne štúdiá

Študijný odbor:

3.2.3 Masmediálne štúdiá

Stupeň vysokoškolského štúdia:

III. – doktorandské štúdium

Forma štúdia:

denná, externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná – 3 akademické roky
externá – 4 akademické roky

Počet kreditov potrebných na skončenie štúdia:

180 kreditov

Udeľovaný akademický titul:

„philosophiae doctor“ (PhD.)

Úlohou doktorandského štúdia v programe Masmediálne štúdiá je pripraviť absolventov, ktorí budú ovládať nové multidisciplinárne a interdisciplinárne komplexné vedecké prístupy k riešeniu problémov mediálnej a marketingovej komunikácie a public relations vo všetkých typoch médií a mediálnych inštitúcií; budú schopní samostatne realizovať komplexný výskum a navrhovať metódy riešenia v oblasti legislatívnej, organizačno-technickej a personálnej; uplatňovať systémový prístup pri aplikácii výsledkov z  výskumu masmediálnej a marketingovej komunikácie.

 

 Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore