Harmonogram akademického roka 2015/2016

III. stupeň štúdia – doktorandské štúdium

 

Zimný semester

Zápis študentov

02. 09. 2016 – 05. 09. 2016

Výučba

26. 09. 2016 – 17. 12. 2016 (12 týždňov)

Konzultácie, externé doktorandské štúdium

30. 09. 2016 – 17. 12. 2016 (12 týždňov)

Vianočné prázdniny

21.12.2016 – 1.1.2017

Skúškové obdobie

12. 12. 2016 – 17. 12. 2016 (predtermíny)
02. 01. 2016 – 06. 02. 2017

Obhajoby dizertačných prác – jesenný termín 2015/16

03.- 07.10.2016

Štátne sviatky počas zimného semestra

01. 9. 2016 (štvrtok), 15. 9. 2016 (štvrtok), 01.11. 2016 (utorok), 17 .11. 2016 (štvrtok)


Letný semester

Výučba – prvý a druhý ročník štúdia

06. 02. 2017 – 29. 04. 2017 (12 týždňov)

Konzultácie, externé doktorandské štúdium

10. 02. 2017 – 29. 04. 2017 (12 týždňov)

Skúškové obdobie – prvý a druhý ročník štúdia

24. 04. 2017 – 29. 04. 2017 (predtermíny)
02. 05. 2017 – 30. 06. 2017

Termín pre odovzdanie dizertačných prác

15.05.2017

Termín prijímania prihlášok na doktorandské štúdium

09.06.2017

Obhajoby dizertačných prác

05. – 09.06.2017

Termín prihlásenia sa na dizertačnú skúšku

10.04.2017

Dizertačné skúšky

02. – 05.05.2017

Termín pre odovzdanie Výročného hodnotenia doktoranda

31.08.2017

Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium

12. – 16. 06. 2017

Promócie absolventov doktorandského štúdia

26. – 30. 06. 2017

Veľkonočné prázdniny

14. 04. 2017 – 17. 04. 2017

Štátne sviatky počas trvania semestra

06. 01. 2017 (piatok)
01. 05. 2017 (pondelok)
08. 05. 2017 (pondelok)

 

 

 
Naspäť hore