Termíny podania prihlášok a prijímacích pohovorov

Doktorandské štúdium

Termín zverejnenia tém dizertačných prác – 15. 4. 2017

Termín podania prihlášky na 3. stupeň štúdia (doktorandský), študijný program Masmediálne štúdiá do 09.06.2017

Termín podania prihlášky na dizertačné skúšky a odovzdanie projektu dizertačnej práce do 15. 4. 2017

Termín podania žiadosti o obhajobu a  odovzdanie dizertačných prác do 31. 5. 2017

Prečítajte si podmienky prijatia.

 

Oznámenie o otvorení podávania prihlášok na doktorandské štúdium

Oznamujeme všetkým uchádzačom o III. stupeň vysokoškolského štúdia, že otvárame podávania prihlášok na doktorandské štúdium na akademický rok 2017/2018 v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá. Elektronickú prihlášku je potrebné podať do 09.06.2017.

Prijímacie pohovory

Termín konania prijímacích pohovorov na 3. stupeň štúdia sa uskutoční v termíne 12.-16.6.2017

Termíny dizertačných skúšok a obhajob

Termín konania dizertačných skúšok v študijnom programe Masmediálne štúdiá v dennej aj externej forme štúdia 02.-05. 05. 2017

Termín konania obhajob dizertačných prác v študijnom programe Masmediálne štúdiá v dennej aj externej forme štúdia bude posledný augustový týždeň 2017

 
Naspäť hore