Dekanát

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA
Fakulta masmédií
Tematínska 10
851 05 BRATISLAVA

  +421 2 682 03 612
  E-mail:

Dekan fakulty
prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D.

Telefón:

+421 2 682 03 612

E-mail:


Prodekan pre vedu a výskum
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Telefón:

+421 2 682 03 643

E-mail:

Prodekanka pre bakalárske, magisterské štúdium a vonkajšie vzťahy
PhDr. Mária Macková, PhD.

Telefón:

+421 2 682 03 644

E-mail:


Tajomníčka fakulty
Mgr. Miroslava Putyrová

Telefón:

+421 2 682 03 642

E-mail:

Asistentka dekana
Sekretariát dekana
Marta Heribanová

Telefón:

+421 2 682 03 612

E-mail:

 
Naspäť hore