Konzultačné hodiny

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D.

utorok 13:00 – 15:00
Tematínska 10, kancelária č. 219

Ústav mediálnych štúdií

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.

streda  12:30 – 13:30
Tematínska 10, kancelária č. 224

Mgr. Ivan Sečík, CSc.

štvrtok 13:30 – 15:00
+ na základe e-mailových individuálnych dohovorov so študentmi
Tematínska 10, kancelária č. 221

prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.

štvrtok 10:00 – 12:00
Tematínska 10, kancelária č. 217


PhDr. Mária Macková, PhD.

utorok 12:30 – 14:30
Tematínska 10, kancelária č. 217

doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

pondelok 10:00 – 12:00
štvrtok 12:30 – 13:30
Tematínska 10, kancelária č. 216

doc. Mgr. Petr Žantovský, Ph.D.

individuálne konzultácie po vzájomnej dohode 
Tematínska 10, kancelária č. 221

Ústav teórie reklamy


doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.

bencic77@gmail.com
(prosím, ohlásiť sa vopred e-mailom alebo telefonicky 0903 312 564)
pondelok 12:40 – 13:25, utorok 16:00 – 16:45
Tematínska 10, kancelária č. 224

PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD.

utorok 11:00 – 13:00
Tematínska 10, kancelária č. 215

Ústav mediálnych produkcií


Mgr. et Mgr. art. Jana Žjak, PhD.

štvrtok 9:00 – 11:00
Mediálne centrum, Nevädzová 5
(prosím, ohlásiť sa vopred e-mailom)

MgA .Yvonne Vavrová, PhD.

štvrtok 11:30 – 12:30  Tematínska 10, kancelária č. 215
každý nepárny piatok 13:00-14:00  Mediálne centrum, Nevädzová 5
po individuálnej dohode kedykoľvek vo štvrtok, alebo nepárny piatok

Ústav dizajnu médií


doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.

pondelok 09:00 – 11:00
Tematínska 10, kancelária č. 225
piatok 12:00 – 14:00
Mediálne centrum, Nevädzová 5
 (prosím, ohlásiť sa vopred e-mailom alebo telefonicky 0903 716 048)

Mgr. Pavol Breier, ArtD.
- pavol.breier@paneurouni.com
streda 12:00 – 14:00
Mediálne centrum, Nevädzová 5

Mgr. art. Tomáš Klepoch

tomas.klepoch@paneurouni.com
piatok 12:30 - 14:00
Tematínska 10, Ateliér kresby
(prosím, ohlásiť sa vopred e-mialom)

Mgr. art. Branislav Matis, ArtD.
branislav.matis@paneurouni.com - branomatis@gmail.com
štvrtok 8:30 – 9:30, 12:00 – 13:00
Tematínska 10, kancelária na treťom poschodí
(prosím, ohlásiť sa vopred e-mialom)

 

 
Naspäť hore