Harmonogram akademického roka 2016/2017

II. stupeň štúdia – magisterské štúdium

 

Zimný semester

Zápisy študentov

02. 09. 2016 – 16. 09. 2016

Otvorenie akademického roka

26. 09. 2016

Trvanie semestra

02. 09. 2016 – 06. 02. 2017

Výučba – denné štúdium

26. 09. 2016 – 17. 12. 2016 (12 týždňov)

Konzultácie – externé štúdium

30. 09. 2016 – 17. 12. 2016 (12 týždňov)

Skúškové obdobie (vrátane predtermínov)

12. 12. 2016 – 17. 12. 2016 (predtermíny)
02. 01. 2016 – 06. 02. 2017

Vianočné prázdniny

21. 12. 2016 – 01. 01. 2017

Štátne sviatky počas výučby

01. 09. 2016 (štvrtok)
15. 09. 2016 (štvrtok)
01. 11. 2016 (utorok)
17 .11. 2016 (štvrtok)


Letný semester

Trvanie semestra

06. 02. 2017 – 30. 06. 2017

Výučba – denné štúdium

06. 02. 2017 – 29. 04. 2017 (12 týždňov)

Konzultácie – externé štúdium

10. 02. 2017 – 29. 04. 2017 (12 týždňov)

Skúškové obdobie – 1. ročník

24. 04. 2017 – 29. 04. 2017 (predtermíny)
02. 05. 2017 – 30. 06. 2017

Skúškové obdobie – 2. ročník
(vrátane predtermínov)

24. 04. 2017 – 20. 05. 2017

Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia

20. 05. 2017

Odovzdanie záverečných magisterských prác (II. stupeň)

21. 04. 2017

Štátne skúšky na magisterskom stupni

29. 05. 2017 – 02. 06. 2017

Štátne skúšky – 1. opravný termín

16. 06. 2017

Štátne skúšky – 2. opravný termín

23. 08. 2017

Prijímacie konanie na II. stupeň štúdia (AR 2016/17)

13. 06. 2017

Promócie absolventov

27. 06. 2017 – 29. 06. 2017

Veľkonočné prázdniny

14. 04. 2017 – 17. 04. 2017

Štátne sviatky počas výučby

06. 01. 2017 (piatok)
01. 05. 2017 (pondelok)
08. 05. 2017 (pondelok)

Obdobie hlavných prázdnin

01. 07. 2017 – 31. 08. 2017

 

 
Naspäť hore