Magisterské štúdium

Kvalifikovaní odborníci na Fakulte masmédií PEVŠ vás najlepšie pripravia pre prax. Získate orientáciu v najnovších trendoch marketingovej a mediálnej komunikácie. Štúdium bude pre vás zaujímavé tým, že z ponúkaných predmetov si sami vyberiete, či sa chcete orientovať viac na marketing alebo na masmédiá.

Absolvovanie magisterského štúdia Masmediálna a marketingová komunikáciaDizajn médií vám zaručí samostatné rozhodovanie na riadiacich, manažérskych pozíciách a tvorivý vstup do dizajnérskych mediálnych procesov.

Ako mediálny pracovník a kreatívny dizajnér mediálnych produktov a služieb svoje odborné znalosti bez problémov uplatníte aj v európskej politike a médiách, medzinárodnej mediálnej legislatíve, vo výskume médií a verejnej mienky. Zvládnete orientáciu v nových trendoch v masmediálnej oblasti (internet, počítačová technika, grafika a multimédiá), zlepšíte si kultúru jazykového prejavu, získate prehľad o ekonomike, podnikaní, diplomacii, manažmente i marketingu médií, o tvorbe komunikačných mediálnych stratégií, vzťahoch s médiami a verejnosťou, či výskumu a psychológiu médií a aj ich prijímateľov.

V oblasti marketingu, reklamy a dizajnu médií získate odborný prehľad v rôznych oblastiach (sociálnej, interkultúrnej, regionálnej, v oblasti politiky, neziskových projektov, rôznych organizácií, služieb, médií). Pochopíte význam metód marketingovej komunikácie (marketing podujatí, podpora predaja, priamy marketing, osobný predaj, výstavy a veľtrhy), naučíme vás komunikovať s klientom a prezentovať projekty. Ako jediná fakulta na Slovensku vám pomôžeme pochopiť podstatu reklamy, ukážeme vám jej rôzne modely, taxonómiu fungovania, neurologický prístup, efektivitu, angažovanosť a význam reklamných stratégií pre dosiahnutie cieľa.

Nepremeškajte jedinečnú príležitosť získať kvalitné vzdelanie a podajte si elektronickú prihlášku. Prečítajte si podmienky prijatiapresný postup na jej vyplnenie.

Ak potrebujete viac informácií ohľadne štúdia, obráťte sa priamo na vedenie fakulty, alebo sa opýtajte na našej stránke na Facebooku.

Po skončení magisterského štúdia môžete pokračovať v doktorandskom študijnom programe Masmediálne štúdiá

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 
Naspäť hore