RED event

 
 

Dátum konania: 08.04.2016

Miesto konania: Mediálne centrum, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava

Organizátor: Fakulta masmédií

V Mediálnom centre sa 8. apríla v čase od 8:30 do 12:00, resp. 16:30 bude konať RED event. Event je rozdelený do dvoch častí na prezentáciu a workshop. Prezentácia je určená pre širšiu a odbornú verejnosť, workshop je na pozvánky a pre študentov Fakulty masmédií PEVŠ.
RED Berlin v Mediálnom centre PEVŠ predstaví kamery RED Dragon 6K, RED Dragon Monochrome, RED Raven a RED Scarlet W.
Časový harmonogram je nasledovný:
- od 9:15 do 12:00 sa bude konať prezentácia firmy Syntex a RED (prezentácia kamier, práca s menu, workflow).
- od 13:00 do 16:30 sa koná špecializovaný workshop.

Srdečne vás pozývame na prezentáciu a  workshop.

Ak naše pozvanie prijímate, prosíme vás, aby ste sa prihlásil na link:
https://syntex.wufoo.com/forms/m1ibopzm0ppgtdk/

 
Naspäť hore