Vyhlásenie medzinárodnej študentskej vedeckej a umeleckej súťaže We Are Art v akademickom roku 2015/2016

Dekan Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje súťaž v Študentskej vedeckej a umeleckej činnosti (ŠVUČ) We Are Art v  akademickom roku 2015/2016.

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského študijného programu Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy. Buď jednotliví autori alebo tím autorov pôvodnej vedeckej, umeleckej práce v odbore masmediálne štúdiá alebo dizajn médií, ako aj študenti iných vysokých škôl študijného odboru masmediálne štúdiá alebo príbuzných odborov zo Slovenska a zo zahraničia.

Prihlášky sa prijímajú do 15. 3. 2016.

 

files/sk/fm/svuc-2016-festival-tvorby.doc

 
Naspäť hore