Akademický senát

MgA. Yvonne Vavrová, PhD. – predseda      


doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. – podpredseda za zamestnaneckú časť


Mgr. Daša Krňanová – podpredseda za študentskú časť


Marta Heribanová – tajomníčka

Členovia za zamestnanecká časť:

doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. 


Marta Hanzlíková  


doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. 


Mgr. art. Tomáš Klepoch 

Členovia za študentskú časť:

Simona Hahnová 


Mgr. Viktor Kamenický


Tomáš Orešanský

 

Zápisnice zo zasadnutia AS  FM PEVŠ

Zápisnica 10/2012

Zápisnica 11/2012

Zápisnica 1/2013

Zápisnica 2/2013

Zápisnica 3/2013

Zápisnica 4/2013

Zápisnica 5/2013

Zápisnica 6/2013

Zápisnica 7/2013

Zápisnica 8/2013

Zápisnica 9/2013

Zápisnica 10/2013

Zápisnica 11/2013

Zápisnica 12/2013

Zápisnica 13/2013

Zápisnica 14/2013

Zápisnica 15/2014

Zápisnica 16/2014

Zápisnica 17/2014

Zápisnica 18/2014

Zápisnica 19/2014

Zápisnica 20/2014

Zápisnica 21/2015

Zápisnica 22/2015

Zápisnica 23/2015

Zápisnica 24/2015

Zápisnica 25/2015

Zápisnica 26/2015

Zápisnica 27/2015

Zápisnica 28/2015

Zápisnica 29/2015

Zápisnica 30/2015

Zápisnica 31/2015

Zápisnica 32/2016

Zápisnica 33/2016

Zápisnica 34/2016

Zápisnica 35/2016

Zápisnica 36/2016

Zápisnica 37/2016

Zápisnica 38/2016

Zápisnica 39/2016

Zápisnica 40/2016

Zápisnica 41/2016

Zápisnica 42/2016

Zápisnica 43/2016

Zápisnica 44/2016

Na stiahnutie:

media Rokovací poriadok

media Volebný poriadok

media Zápisnica - voľby 2013

media Zápisnica #1 o priebehu a výsledku doplňujúcich volieb 2014

media Zápisnica #2 o priebehu a výsledku doplňujúcich volieb 2014

media Výročná správa 2013.pdf

media Výročná správa AS FM PEVŠ

media Správa o činnosti AS FM 2015

media Správa o činnosti AS FM 2016

media Predkladanie návrhu na kandidáta na dekana FM PEVŠ

 

 
Naspäť hore