Vedecká rada

Predseda:

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D.

Podpredseda:

PhDr. Richard Keklak, PhD.

Interní členovia:

prof. PhDr. Andrej Tušer, PhD.
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
doc. PhDr. Martin Kasarda, PhD.
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
doc. h. PhDr. Marián Pauer
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
PhDr. Mária Macková, PhD.
Mgr. Ivan Sečík, CSc.
Mgr. Pavol Breier, ArD.
MgA. Yvonne Vavrová
Mgr. Juraj Babic

Externí členovia:

prof. PhDr. Danuša Serafínová, CSc. - Univerzita Komenského, Bratislava
prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD. - Katolícka univerzita, Ružomberok
prof. Mgr. art. Božidara Turzonovová, PhD. - Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc. - Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. - Paneurópska vysoká škola (Fakulta práva), Bratislava
Ing. Jozef Dukes - Spoločnosť 7 plus, Bratislava

Čestní členovia:

prof. ThDr. Jozef Jaráb, PhD. - Katolícka univerzita, Ružomberok
doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. - Univerzita Komenského, Bratislava
Dr. h. c. prof. Dr. Peter Linnert - Sales Management Academy, Viedeň (Rakúsko)
prof. Dr. Andrey Rikhter, DrSc. - Lomonosova univerzita, Moskva (Ruská federácia)
Dr. h. c. prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. - Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)

 

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore