Vedenie fakulty

Dekan

Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D.

Prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Prodekanka pre bakalárske, magisterské štúdium a vonkajšie vzťahy

PhDr. Mária Macková, PhD.

Tajomníčka fakulty

Mgr. Miroslava Putyrová

 
Naspäť hore