Pedagógovia

Interní pedagógovia

Predmety

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

Techniky fotografie, Fotografia, Fotografická tvorba

Mgr. art. Bratislav Matis, ArtD.

Grafický dizajn – typografia a dizajn, Typografia a grafický dizajn

Mgr. art. Tomáš Klepoch

Kultúra obrazu, Ilustračná tvorba, Dizajn obrazu

doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.

Audiovizuálny dizajn

Externí pedagógovia

Predmety

Ing. Jozef Vlk

Zvukový dizajn (Dizajn zvuku)

doc. PhDr. Kolesár Zdeno, PhD.

Dejiny dizajnu

PhDr. Poláková Miroslava, Ph.D.

Dejiny európskej kultúry

doc. Ing. arch. Vladimír Malík, ArtD.

2D a 3D počítačová animácia

Mgr. Viera Bartková, PhD. Dejiny výtvarného umenia, Estetika
Mgr. Peter Kubaľák, PhD. Postprodukcia fotografie
Mgr. art. Peter Liška Grafický dizajn – typografia a dizajn

Interní pedagógovia z iných pracovísk

Predmety

MgA. Yvonne Vavrová, PhD.

Audiovizuálna tvorba – prostriedky

Mgr. et. Mgr. art. Jana Žjak, PhD.

Reklamná a vizuálna komunikácia, Dizajnérska prax

prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.

Systém a typológia médií

doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Etika v médiách, Teória médií a masovej komunikácie

Mgr. Ivan Sečík, CSc.

Mediálne a autorské právo

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.

Štylistika v praxi, Popkultúra: showbusinnes a médiá

PhDr. Macková Mária, PhD.

Dejiny výtvarného umenia, Seminár k bakalárskej práci, Úvod do štúdia médií

doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. Anglický jazyk, Mediálna organizácia a produkcia

Interní doktorandi:
Mgr. Ján Paukovic
Mag. Mikhailo Fedotov

Externí doktorandi:
Mgr. Tomasz Gudzowaty

 
Naspäť hore