Ústav dizajnu médií

V ústave dizajnu médií sa realizuje bakalársky stupeň študijného programu dizajn médií, v rámci ktorého sa môžu študenti špecializovať na tri základné typy dizajnu:

grafický dizajn (kultúra obrazu, ilustračná tvorba, typografia a dizajn, vizuálna komunikácia, dizajn obrazu, motion dizajn), dizajn fotografie (techniky fotografie, fotografia, postprodukcia fotografie, fotografická tvorba, digitálne postprodukčné úpravy fotografie), špecializácie audiovizuálneho dizajnu (AV dizajn (kamery), 2D a 3D animácia, zvukový dizajn a digitálny zvuk, televízna grafika, zvukový dizajn a digitálny zvuk)

Súčasťou štúdia sú aj predmety umenovedného, reklamného a kulturologického charakteru, ktoré doplňujú všeobecné znalosti študentov a pripravujú ich na profesijný vstup do umeleckých, reklamných a pod. oblastí. Ďalej predmety zamerané na dejiny a teóriu médií, dejiny a teóriu dizajnu, ekonomiku a podnikanie, mediálne a autorské právo, vedenie tvorivých tímov, dizajnérsky projekt, dizajnérska prax a pod., ktoré pripravujú študentov na prax či v pozícii zamestnanca alebo podnikateľa.

Viac v Sprievodcovi štúdiom na: http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/fakulta-masmedii/pre-studentov/sprievodca-studiom/

 
Naspäť hore