Základné info

Vydanie

Držiteľom preukazu študenta sú všetci denní aj externí študenti Paneurópskej vysokej školy aj v prípade, že sú súčasne zamestnanci PEVŠ. Preukaz študenta je povinný doklad ku štúdiu.

Podmienkou vydania čipovej karty - preukazu je:

 • evidencia študenta v UIS (vykonaný zápis do ročníka)
 • digitálna fotografia v UIS (študent si sám vloží/aktualizuje fotografiu v UIS)
 • študent musí potvrdiť v UIS súhlas so spracovaním osobných údajov pre "CKM" a distribútora kariet "TransData", v prípade Preukazu študenta PEVŠ len súhlas pre "TransData"
 • zaplatenie poplatku za preukaz

 • Zaplatiť, vložiť/aktualizovať fotografiu a potvrdiť súhlas so spracovaním osobných údajov je nutné do 3 dní od zápisu študenta do štúdia.

   

  Postup na objednávku študentského preukazu

  Študent:

 1. Je povinný nahlásiť typ preukazu študijnej referentke pri zápise do ročníka. Na výber sú dva typy kariet pre denných študentov: ISIC alebo Preukaz študenta PEVŠ. Externí študenti môžu mať len Preukaz študenta PEVŠ.
 2. Sám vloží/aktualizuje fotografiu (po prihlásení do UIS sekcia "Prispôsobenie informačného systému" - Vloženie fotografie alebo Portál študenta - ikona "Vloženie fotografie"). Študent je zodpovedný za vloženú fotografiu v systéme, ak fotografia nezodpovedá podobe študenta, alebo nie je vhodná na preukaz, študent  musí znova zaplatiť výrobu nového preukazu.
 3. V UIS potvrdí súhlas so spracovaním osobných údajov pre "CKM" a distribútora kariet "TransData", v prípade Preukazu študenta PEVŠ len súhlas pre "TransData" (po prihlásení do UIS - Portál študenta - ikona "Súhlas so spracovaním údajov").
 4. V UIS vznikne požiadavka na platbu vo výške ceny vybraného preukazu. Platbu je možné realizovať pomocou poštového poukazu typu U, alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu príslušnej fakulty, na ktorej študent študuje.
  Ako variabilný symbol je potrebné použiť rovnaký v. symbol, ktorý študent použil pri platení školného. Variabilný symbol je možné nájsť aj v UIS po prihlásení (Portál študenta - Financovanie štúdia).
 5. Po vyhotovení preukazu dostane notifikáciu prostredníctvom e-mailu v UIS.
 6. Hotový preukaz si prevezme na študijnom oddelení príslušnej fakulty a priloží k univerzitnému terminálu (skontrolujte si platnosť preukazu, dopravných zliav a v prípade chyb napíšte na preukaz@paneurouni.com).


  Po prevzatí študentského preukazu je potrebné následne aktivovať preukaz priložením k univerzitnému terminálu, ktorý sa nachádza na vrátnici PEVŠ. 

  Aktivovať je potrebné ISIC aj Preukaz študenta (dennej formy) PEVŠ.

NA STIAHNUTIE:

Manuál k študentským preukazom

 
 
Naspäť hore